Ručení za obsahy

Ručení za obsahy

Obsahy všech stránek byly zhotoveny s maximální svědomitostí. Poskytovatel služby nepřebírá žádnou záruku za správnost, úplnost, aktuálnost ani kvalitu poskytovaných informací.  Co se týká škod jakéhokoli druhu z důvodu využívání nebo nevyužívání stávajících informací, jsou nároky na ručení zásadně vyloučeny. Jestliže dojde k porušení práv, je ručení možné až od časového okamžiku znalosti konkrétního porušení práv. Obsahy, kterých se porušení práv týká, budou po oznámení porušení práv neprodleně odstraněny.  

Ručení za odkazy

Poskytovatel služby nepřebírá záruku jakéhokoli druhu za přímé a nepřímé externí odkazy. Za obsahy externích odkazů je vždy odpovědný příslušný provozovatel nebo poskytovatel příslušných stránek.  Odkazy byly prověřeny k okamžiku jejich zveřejnění a nebylo zjištěno žádné porušení práv. Neustálou kontrolu externích odkazů není možné realizovat. V případě oprávněného zjištění porušení práv bude následovat okamžité odstranění příslušného odkazu.

Autorská práva

Veškeré obsahy stávajících stránek podléhají autorskému právu. Využívání obsahu nebo jakékoli jeho části je nepřípustné a je podmíněno souhlasem poskytovatele služby. To platí rovněž pro autorská práva třetího. V případě jednání, které je v rozporu s výše uvedeným, si poskytovatel služby vyhrazuje právo podat oznámení.  Pokud by navzdory veškerým preventivním opatřením přesto došlo k porušení autorských práv, prosíme Vás, abyste nám tuto skutečnost oznámili. Při zjištění oprávněnosti porušení práv neprodleně odstraníme příslušné obsahy.

Ochrana dat

Na našich stránkách existuje možnost zadávání osobních údajů za účelem navázání kontaktu. To však není nezbytně nutné, protože to lze provést také telefonicky, telefaxem, e-mailem, poštou nebo osobně. V každém případě data podléhají ochraně údajů, tj. údaje, které od Vás obdržíme, nebudou bez Vašeho výslovného souhlasu předávána třetímu.

Prohlášení o ochraně údajů pro využívání plug-inů facebooku  

Na našich stránkách jsou integrovány plug-iny sociální sítě facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Plug-iny facebooku na naší stránce poznáte na logu facebooku nebo na ikonce "Like-Button" ("líbí se mi"). Přehled o plug-inech facebooku najdete zde: http:(/developers.facebook.com/docs/pluains/.

Když navštívíte naše stránky, vytvoří se prostřednictvím plug-inu  přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem facebooku. Facebook tím obdrží informaci, že jste ze své IP-adresy navštívili naši stránku. Pokud kliknete na ikonku facebooku  "Líbí se mi", zatímco jste přihlášeni na svém facebookovém účtu, můžete si dát na svůj facebookový profil odkaz na obsahy našich stránek. Tím může facebook přiřadit návštěvu našich stránek k Vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že my, jakožto poskytovatel stránek, neobdržíme žádnou informaci o obsahu předaných údajů ani o jejich využití. Další informace o této problematice najdete v prohlášení facebooku o ochraně údajů na http://de-de.facebook.com/policv.php Pokud si nepřejete, aby facebook mohl návštěvu našich stránek přiřadit k Vašemu facebookovému uživatelskému účtu, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu na facebooku.

Prohlášení o ochraně dat pro využívání Google+

Naše homepage používá ovládací ikonku "+1 " sociální sítě Google Plus, kterou provozuje Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, IJnited States ("Google"). Ikonku poznáte podle znaku "+1" na bílém nebo barevném pozadí.

Když si vyvoláte internetovou stránku přes naši homepage, na které je taková ovládací ikonka, vytvoří Váš prohlížeč přímé spojení se servery Googlu.  Obsah ovládací ikonky "+1 " sděluje Google přímo Vašemu prohlížeči a je jím začleněn do webové stránky. My proto nemáme žádný vliv na rozsah údajů, které Google prostřednictvím ovládací ikonky získává. Podle Googlu nejsou bez kliknutí na ovládací ikonku získávány žádné osobní údaje.  Pouze u přihlášených zákazníků budou takové údaje získávány a zpracovávány, mezi jinými i IP-adresa.

Účel a rozsah získávání dat a další zpracovávání a využívání údajů Googlem, jakož i příslušná práva a možnosti nastavení ochrany Vaší osobní sféry si prosím nastudujte v pokynech Googlu na ochranu údajů k ovládací ikonce „+1 „: http://www.qooqle.com/intl/de/+/policv/+l button.html a FAQ: http://bit.lv/r3Qmer.

Jestliže nejste a nechcete členem Google Plus, aby o Vás Google prostřednictvím naší homepage  neshromažďoval data

a aby neprováděl spojení s Vašimi, u Googlu uloženými členskými údaji, musíte před Vaší návštěvou naší homepage vypnout Google Plus.

Urovnání sporu

Evropská komise poskytuje platformu pro urovnávání sporů online (OS). Tuto platformu najdete na: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Kontakt: qa-alber@t-online.de

Zákon na řešení spotřebitelských sporů

Nejsme připraveni ani povinni se účastnit řízení urovnávání sporů před spotřebitelským smírčím orgánem.

Jak víte, mohou být e-maily, zasílané prostřednictvím internetu, vytvořeny pod cizím jménem nebo může být pozměněn jejich obsah. Z tohoto důvodu nemají naše zprávy zasílané e-mailem zásadně žádný charakter právně závazných prohlášení. Obsah tohoto e-mailu včetně příloh je důvěrný a za určitých okolností je právně chráněný.  Obsah e-mailu je určen výhradně určitému příjemci. Není dovoleno jeho předávání dalším, zhotovování kopií nebo jiné využívání těmi, kterým nebyl adresován. Každého jiného příjemce, který tento e-mail omylem obdržel, proto prosím, aby mne neprodleně informoval a aby zprávu vymazal.